ماهیان از مهم‌ترین آبزیان تالاب‌ها می‌باشند. تاکنون خانواده کپور ماهیان با و 12 گونه دارای بیشترین تعداد گونه هستند. مطالعات نشان داده که گونه­های غیر­بومی در تالاب­ها غالب هستند. چهارگونه شامل تیزه کولی، کاراس، آمورچه و گامبوزیا غیربومی بودند.

از دوزیستان، قورباغه و وزغ سبز در منطقه فراوان است. فراوانی دوزیستان در آلماگل بیشتر از آجی‌گل و در آجی‌گل بیشتر از آلماگل می‌باشد. این امر از وسعت زیاد آن، تردد کم­تر انسان‌ها در اطراف تالاب، وجود پوشش گیاهی مناسب در بخش‌های مختلف تالاب و دائمی بودن آن ناشی می‌شود. از لاک‌پشت‌ها می‌توان به لاک‌پشت برکه‌ای و لاک‌پشت خزری اشاره نمود.

خزندگان نسبت به بقیه مهره‌داران تنوع کم‌تری دارند. از خزندگان مار چلیپر در منطقه فراوان است. و کفچه مار نیز جزو مارهای در خطر انقراض می‌باشد. فراوانی مارهای آبی و چلیپر پیرامون آجی‌گل و آلماگل بیشتر از آلاگل است.

آبزیان ساکن تالاب