در بین قوم ترکمن ساکن در منطقه مورد مطالعه صنایع دستی مختلفی مرسوم می‌باشد مانند حصیربافی که تنها صنعت دستی بوده که مستقیماً به تالاب‌ها وابسته بوده است. در گذشته که حصیر به صورت فراوان در حاشیه تالاب‌های آلاگل و آلماگل می‌روییده تعداد کثیری از اهالی روستا به چیدن حصیر مشغول بوده‌اند. عده‌ای نیز به بافت حصیر می‌پرداخته‌اند و منبع درآمدی برای روستا محسوب می‌شده است. البته حصیربافی و چیدن حصیر فقط در ماه‌های خرداد و تیر صورت می­ گرفته است. در حال حاضر به علت خشکسالی و عدم وجود آب در تالاب‌ها رویش حصیرها نیز متوقف شده و در نتیجه یکی از منابع درآمدی مهم روستا از بین رفته است. براساس مصاحبه­های انجام شده با دهیار و شورای اسلامی روستاهای اوخی‌تپه و تنگلی عنوان نمودند که در حدود 20 الی 30 نفر از روستای اوخی‌تپه و 40 الی 50 نفر نیز از روستای تنگلی به این فعالیت مشغول بوده اند. سایر صنایع دستی مهم عبارتند از قالی بافی، قارچیق (پشتی)، گلیم بافی، نمد مالی، سوزن‌دوزی، جانماز.

  

   

صنایع دستی منطقه