در زمین‌های پیرامونی مجموعه تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل انواع درختچه­ ها و گیاهان شورپسند و مرتعی وجود دارد مانند یولاف وحشی، مرغ، چمن وحشی، علف شور، گز و آتریپلیکس. پوشش گیاهی هر سه تالاب شبیه هم است. نمونه‌هایی از انواع گیاهان پیرامونی و درون تالابی شامل خارشتر، چنگال آبی، مرغ، جگن، جارو ترکمنی، بومادران آبی، نی، هفت بند، گوشاب، بارهنگ آبی شانه ای، علف شور، گز، لویی و ... است. همچنین رده­ های مختلف فیتوپلانکتون مانند دینوفیسه‌آ، کریپتوفیسه‌آ، کلروفیسه‌آ، و ... در تالاب آلماگل وجود دارد.

تصاویر گیاهان تالابی

آنچه آشکار هست، بخش وسیعی از گیاهان اطراف تالاب را نی تشکیل می دهد که علاوه بر ایجاد مناظری دیدنی و چشم نواز زیستگاهی امن و مطمئن را برای تخم گذاری و جوجه آوری پرندگان بومی و مهاجر و نیز  برای تغذیه و رفت و آمد پستانداران منطقه نیزمهیا ساخته است.

نیزارهای گسترده اطراف تالاب